p

Eğitim Bilimleri Bölümü ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanlar yetiştirmekte; program geliştirme ve değerlendirme, öğrenme ve öğretme süreçleri gibi konu alanlarında uzmanlaşma sağlamakta; öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen, bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirmekte; eğitim etkinliklerine ilişkin çeşitli kurumlarla işbirliğinde bulunmakta; eğitimle ilgili tüm alanlarda disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yürütmekte; Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer kamu ve özel sektör kurumlarına danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü'nün; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ve  Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu dört anabilim dalının da yüksek lisans ve doktora programları vardır. Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalının lisans programı bulunmaktadır.

 

Duyurular

Doçentlik sözlü sınav tarih, saat ve yerlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [MS Word]

2015-2016 Güz Dönemi Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Lisansüstü Ders Programı'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [30.09.2015] [PDF] - [MS Word] yeni

2015-2016 Güz Dönemi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Lisansüstü Ders Programı'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [06.10.2015] [PDF] - [MS Word] yeni

2015-2016 Güz Dönemi Eğitim Programları ve Öğretim Lisansüstü Ders Programı'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [06.10.2015] [PDF] - [MS Word] yeni

2015-2016 Güz Dönemi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisansüstü Ders Programı'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [06.10.2015] [PDF] - [MS Word] yeni

2015-2016 Güz Dönemi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programı'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [10.09.2015] [PDF] - [MS Word] yeni

2015-2016 Güz Dönemi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Ders Programı 'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. [16.09.2015] [PDF] - [MS Word] yeni

Facebook sayfamız için tıklayınız.
7 Nisan 2014

Tweetter sayfamız için tıklayınız.
7 Nisan 2014

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara