Eğitim Bilimleri Bölümü ölçme ve değerlendirme konusunda düzenlemeler yapacak ve yürütecek, ölçme araçları geliştirip uygulayacak ve sonuçları yorumlayacak uzmanlar yetiştirmekte; program geliştirme ve değerlendirme, öğrenme ve öğretme süreçleri gibi konu alanlarında uzmanlaşma sağlamakta; öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen, bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirmekte; eğitim etkinliklerine ilişkin çeşitli kurumlarla işbirliğinde bulunmakta; eğitimle ilgili tüm alanlarda disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar yürütmekte; Milli Eğitim Bakanlığı'na ve diğer kamu ve özel sektör kurumlarına danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü'nün; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme; Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ve  Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu dört anabilim dalının da yüksek lisans ve doktora programları vardır. Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalının lisans programı bulunmaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara