Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Adı-Soyadı
Danışman Adı-Soyadı
Tezin Adı
Yıl
Eren H. ÖZBERK
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Çok Boyutlu Test Deseninin ve Kalibrasyon Yöntemlerinin Çok Boyutlu Bireyselleştirilmiş Bilgisayar Uygulamalarına Etkisi
2016
Özge BIKMAZ
Prof. Dr. Nuri DOĞAN
Parametrik ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramı Modellerinin Farklı Örneklemler Ve Test Uzunluğunda Karşılaştırılması
2016