Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Adı-Soyadı
Danışman Adı-Soyadı
Tezin Adı
Yıl
Nuray KISA
Yrd. Doç. Dr. Yusuf BADAVAN
Eğitim Yönetimi Alanındaki Kuram Uygulama Boşluğunun Nedenleri ve Çözüm Önerileri
2016