Eğitim Bilimleri Bölümü'nde dört anabilim dalı bulunmaktadır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların uygulanmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi konularında eleman yetiştirmektedir. Mezun öğrenciler, resmi ve özel okulların eğitim birimlerinde, Milli Eğitim Merkez Teşkilatı'nın ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme ile ilgili birimlerinde ve çeşitli banka ve kamu kuruluşlarının eğitim birimlerinde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak görev almaktadırlar.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; okullarda, Anadolu Öğretmen Liselerinde meslek dersleri öğretmenleri; İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, bazı özel okullardaki program geliştirme ve ölçme değerlendirme merkezlerinde, silahlı kuvvetlerin ve diğer kamu ve kuruluşlarının eğitim dairelerinde eğitim uzmanı ve yardımcısı olma yeterliklerine sahip bireyler yetiştirilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Anabilim Dalı'nda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde; resmi ve özel kurumların insan kaynakları birimlerinde; Adalet Bakanlığı’na bağlı aile ve çocuk mahkemelerinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nda; üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde görev yapmaktadırlar.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilköğretim kurumlarında müfettiş, eğitim yöneticisi, eğitim planlamacısı ve eğitim ekonomisti olarak iş bulma imkanlarına sahiptirler. Anabilim dalı, lisans öğrenimine öğrenci almaya 1998-1999 akademik yılından itibaren son vermiştir. Bunun yerine, yüksek lisans ve doktora programlarına ek olarak, ilk ve ortaöğretim okullarının yönetici ve deneticileri için, Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği (OYED) adıyla yeni bir tezsiz yüksek lisans programı açmıştır.