TARİHÇE

Bölümümüz ilk olarak 1967-1968 öğretim yılında Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi altında Eğitim Bilimleri Bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm içerisinde 4 anabilim dalı yer almaktaydı. Bunlar; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık'dır.
1982 yılında Eğitim Fakültesi’nin kurulmasıyla Eğitim Bilimleri Bölümü bu fakülteye bağlı olarak yapılanmış ve anabilim dalları belirlenmiştir. Bölümümüzde, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir.

Kuruluşundan Bugüne Bölüm Başkanlarımız
Prof. Dr. Selahattin ERTÜRK
Prof. Dr. İ. Ethem ÖZGÜVEN
Prof. Dr. İlhan AKHUN
Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL
Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR
Prof. Dr. Oya G. ERSEVER
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Doç. Dr. Nuri DOĞAN
Prof. Dr. Filiz BİLGE
Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU